[LALC] SILNIČNÍ ZÁKON

Moderátor: DominoJot

Zamčeno
Morfeus
Administrátor fóra
Příspěvky: 17

[LALC] SILNIČNÍ ZÁKON

Příspěvek od Morfeus » pon 16. dub 2018 16:23:11

Obrázek

SILNIČNÍ ZÁKON
!! PRŮKAZY VYDÁVÁME OD DOSAŽENÍ 16 LET !!
AQUAPLANNING - Je to jev ke kterému dochází při zvýšené rychlosti na mokré vozovce, jev se dá definovat jako ztráta přilnavosti pneumatik
VOZKA - Je to řidič, který řídí potahové vozidlo
BLUEZONES - Je to čára oddělující hlavní a vedlejší silnici, bluezones se počítají jako ''stopka'' na které musíte zastavit a dát přednost lidem na hlavní silnici.
CHODEC - Je to osoba, která jde pěšky nebo jede na kolečkových bruslích, skateboardu, lyžích, vede jízdní kolo nebo psa atd.
STÁT (MÍSTNĚ) - Uvést vozidlo do klidu nad dobu povolenou pro zastavení.
ZASTAVIT - Znamená uvést uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení a vystoupení bo složení nákladu.
PROVOZOVATEL VOZIDLA - Je každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla.
DÁT PŘEDNOST V JÍZDĚ - Znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
PŘI JÍZDĚ NA DÁLNICI - Je zakázáno zastavit a stát mimo místa označená jako parkoviště.
PŘI JÍZDĚ NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - Je zakázáno zastavit a stát s výjimkou míst na krajnici kde je parkování dovoleno.
SVĚTELNÉ SIGNÁLY - Nejsou nadřazeny všem dopravním značkám. Nejsou nadřazeny pokynům příslušníkú nebo orgánů vojenské pořádkové služby.
V PĚŠÍ ZÓNĚ - Nesmí řidič stát jinde než na místech označených jako parkoviště, zastavit ale může i mimo parkoviště. Nesmí řidič zastavit a stát jinde než na místech označenách jako parkoviště.
PĚŠÍ ZÓNA - Je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou ,,Pěší zóna'' a konec je označen dopravní značkou ,, Konec pěší zóny''
PŘI PŘEPRAVĚ NÁKLADU - Smí být užitečná hmotnost vozidla překročena nejvýše o 10%.
ŘIDIČ - Je ten co řídí motorové, nemotorové vozidlo nebo tramvaj
VOZIDLO' - Je motorové, nemotorové vozidlo nebo tramvaj.
MOTOROVÉ VOZIDLO - Je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou anebo trolejbus.
JÍZDNÍ SOUPRAVA' - Je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více připojených vozidel.
ZA KŘIŽOVATKU SE NEPOVAŽUJE - Místo, kde se protínají nebo spojují dvě polní cesty nebo dvě lesní cesty.
KŘIŽOVATKA JE MÍSTO - V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují.
RYCHLOSTNÍ LIMITY

Město - 70km/h
Mimo Město - 90km/h
Dálnice ve městě - 110km/h
Dálnice mimo město - 130km/h
TYPY KOMUNIKACÍ:

Pozemní komunikace
Dálnice
Účelová komunikace
Místní komunikace

Zamčeno

Zpět na „Informace“