[LAPD] ZÁKONY

Moderátor: Jok3r

Zamčeno
Morfeus
Administrátor fóra
Příspěvky: 17

[LAPD] ZÁKONY

Příspěvek od Morfeus » úte 10. dub 2018 17:24:30

Hodnota / částka pokut bude dopsána.


Obrázek Základní ustanovení

Účel Právního Řádu
Vytvoření dokumentu, který zajistí bezpečnost občanů státu Kalifornie, a spravedlivý a kvalitně zpracovaný systém pro vynucení dodržování stanovených zákonů a předpisů.

Označení jednotlivých částí
Pro potřeby snadného vyhledávání a používání Právního Řádu byl ustanoven následující systém pro označování:
 1. Celým, podtrženým názvem, například: (1)01. Zastrašování
 2. Číselným označením, například: (1)01.


Obrázek Pojmy
 1. Pojem "Osoba" označuje jakoukoliv lidskou bytost.
 2. Pojem "Občan" označuje všechny osoby, které nejsou příslušníky bezpečnostních sborů.
 3. "Úřední osoba" je příslušník bezpečnostního sboru, která svou příslušnost k bezpečnostnímu sboru prokazuje prostřednictvím průkazu, odznaku, zvláštních nápisů, nebo dle interních předpisů zmíněných sborů. Tito příslušníci mají právo dohlížet na dodržování zákonů, nehledě na to, zda jsou ve službě, nebo mimo ni. Interní předpisy bezpečnostních sborů musí upravovat to, zda je příslušník ve službě, pokud není oblečen do předepsané uniformy.
 4. "Vládní zaměstnanec" je osoba, která je zaměstnancem některé z vládních agentur, a je v danou chvíli ve službě.
 5. "Zbraň" je cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším.
 6. "MDC" označuje Mobilní Databázi Občanů, kterou pro služební potřeby používají Bezpečnostní Sbory a Vládní Agentury.
 7. Pohoršující okolnosti jsou uvedeny v Hlavě X. - Pohoršující okolnosti
 8. Polehčující okolnosti jsou uvedeny v Hlavě XII. - Další ustanovení
 9. ((Dvojitá hvězda (**) označuje nutnost zvláštního povolení pro obvinění z trestného činu, například admina, zvláštního úřadu atp. Detaily jsou vždy uvedeny přímo u trestu))
 10. ((Věk, pohlaví, nebo psychické zdraví Vaší postavy nehraje v umístění do vězeňského zařízení žádnou roli, z důvodů OOC spravedlnosti proti ostatním hráčům. IC by Vaše postava byla umístěna do zvláštního zařízení dle potřeb postavy. Například mladiství by byli umístěni do speciálního ústavu, ženy do ženské věznice atp.))


Obrázek HLAVA I. - Zločiny proti Osobám

(1)01. Zastrašování
 • Osoba jiného zastrašuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu.
 • Osoba jiného zastrašuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou jeho blízce známých, nebo příbuzných.
 • Zastrašování nemusí být pouze verbální, ale může být také učiněno skrze různá media, jako text.
Tímto jednáním se osoba dopouští přečinu, za který hrozí postih odnětí svobody od 20 minut, do 60 minut.
[spoiler]Zastrašování se liší od Vyhrožování vzdáleností mezi dvěma osobami. Zatímco Zastrašování se děje zpravidla z větší vzdálenosti, vyhrožování probíhá na vzdálenost dosahu ruky. Zastrašování probíhá v situaci, kde vzdálenost mezi osobami nabízí prostor k úniku poškozeného.[/spoiler]
(1)02. Vyhrožování
 • Osoba jinému vyhrožuje fyzickým napadením, nebo likvidací tak, že může vzbudit důvodnou obavu.
Tímto jednáním se osoba dopouští přečinu, za který hrozí postih odnětí svobody od 40 minut, do 80 minut.
[spoiler]Vyhrožování probíhá na vzdálenost dosahu ruky. Vyhrožování je situace, která může kdykoliv přejít v Napadení. Pokud pachatel uchopí poškozeného,
může se jednat jak o Vyhrožování, tak o ublížení na zdraví, záleží na okolnostech a provedení uchopení.
[/spoiler]
(1)03. Vyhrožování se zbraní
 • Osoba jinému vyhrožuje fyzickým napadením s použitím zbraně, nebo má při činu viditelnou zbraň, tak, že může vzbudit důvodnou obavu.
Tímto jednáním se osoba dopouští přečinu, za který hrozí postih odnětí svobody od 60 minut, do 100 minut.
[spoiler]Jedná se o stejný přečin jako vyhrožování s rozdílem nebezpečí použití zbraně. V případě, že se osoba dopouští Zastrašování a má přitom viditelně zbraň, jedná se o přečin Vyhrožování se zbraní[/spoiler]
(1)04. Rvačka
 • Osoba se dopustí vzájemného fyzického útoku na místě veřejnosti přístupném, nebo na které je z místa veřejně přístupného vidět, bez ohledu na svolení všech zúčastněných.
Tímto jednáním se osoba dopouští přečinu, za který hrozí postih odnětí svobody od 20 minut, do 60 minut.

(1)05. Napadení
 • Osoba úmyslně použije násilí, aby jiné osobě způsobila újmu na zdraví.
Tímto jednáním se osoba dopouští přečinu, za který hrozí postih odnětí svobody od 40 minut, do 80 minut.
[spoiler]Za napadení je považován začátek fyzické násilné konfrontace, tzn. že prvních pár ran je považováno za napadení, pokud útok trvá, jedná se o Těžké napadení.[/spoiler]

(1)06. Těžké napadení
 • Osoba úmyslně použije brutální násilí, nebo pokračujícího násilí, aby jiné osobě způsobil újmu na zdraví.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí postih odnětí svobody od 40 minut, do 80 minut.
[spoiler]Těžké napadení je pokračování činu popsaného v Napadení. Těžké napadení však nevede k trvalým zdravotním následkům, ani k životu ohrožujícímu stavu.[/spoiler]
(1)07. Pokus o vraždu
 • Osoba záměrně užije násilí za účelem usmrcení, nebo přivození života ohrožujícího stavu, s předchozím promyšlením.
 • Pokud osoba kvůli své nedbalosti, při konání jiného trestného činu, nebo v zápalu užije násilí k přivození života ohrožujícího stavu.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí postih odnětí svobody od 90 minut, do 120 minut, ve zvláštních případech lze udělit i vyjímečný trest.
[spoiler]Za pokus o vraždu je považován čin, kterým dojde k přímému ohrožení života poškozeného, nebo k trvalým zdravotním následkům, bez následku smrti. ((ponechání zraněné osoby v DM))[/spoiler]
(1)08. Zabití
 • Osoba neúmyslně způsobí smrt jinému.
 • Pokud osoba svou nedbalostí, v zápalu, nebo způsobením nehody způsobí smrt jinému.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí postih odnětí svobody od 30 minut, do 90 minut.
[spoiler]Zabití probíhá bez předchozího rozmyslu, bez prokázaného úmyslu, nebo možnosti si rozmyslet činy vedoucí k zabití. Pokud je prokázáno, že byla možnost si čin rozmyslet, jedná se o vraždu. O zabití osoby se jedná například pokud řidič pod vlivem alkoholu někoho přejede, naopak se o něj nejedná, pokud řidič přejede osobu,
která přechází na místě, kde není přechod.
[/spoiler]
(1)09. Vražda
 • Osoba úmyslně způsobí smrt jiného, s předchozím rozmyslem.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí postih odnětí svobody od 130 minut, do 260 minut, ve zvláštních případech lze udělit i vyjímečný trest.
[spoiler]Vražda je jasně definována jako čin, který je proveden s předchozím rozmyslem. Narozdíl od zabití neprobíhá v zápalu, není výsledkem nehody, nebo nedbalosti.[/spoiler]
(1)10. Omezování osobní svobody
 • Osoba bez svolení poškozeného neumožní volný pohyb po dobu menší než jedna hodina, bez plánu požadovat výkupné.
 • Osoba, která provede nezákonné zadržení.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí postih odnětí svobody od 40 minut, do 80 minut, ve zvláštních případech lze udělit i vyjímečný trest.
[spoiler]Za omezování osobní svobody je považováno omezování volného pohybu osoby, bez předchozího úmyslu tak učinit(opakem je únos, či požadování výkupného). Institut zadržení dostupný všem osobám - tzv. občanské zadržení, je omezený pouze na krátkou dobu, která trvá do doby příjezdu úřední osoby.[/spoiler]

(1)11. Únos a braní rukojmí
 • Osoba, která bez svolení poškozeného provede jejich nezákonné zadržení, s předchozím úmyslem tak učinit.
 • Osoba, která bez svolení poškozeného neumožní volný pohyb po dobu delší než jedna hodina.
 • Osoba, která bez svolení poškozeného omezí volný pohyb osoby s úmyslem požadovat za jeho propuštění výkupné.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí postih odnětí svobody od 60 minut, do 120 minut.
[spoiler]Únos je vážnější ekvivalent Omezování osobní svobody. Jedná se o úmyslné, předem promyšlené jednání, s cílem něco na někom vynutit prostřednictvím výkupného nebo podobných požadavků, nebo pokud Omezení osobní svobody trvá více, než jednu hodinu, nehledě na úmysl.[/spoiler]
(1)12. Zmrzačení a mučení
 • Osoba, která záměrně způsobí vážné utrpení jinému, s nebo bez trvalých následků
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí postih odnětí svobody od 100 minut, do 200 minut.
[spoiler]Většinou slouží jako dodatkový TČ, který se používá ve spojení s dalšími TČ. Musí být však jasně prokázáno, že pachatel způsobil vážné zranění, nebo vážné utrpení.[/spoiler]
(1)13. Vražda vozidlem
 • Osoba, která svým nebezpečným a bezohledným řízením, způsobí smrt jiného.
 • Osoba, která při trestném činu Unikání Úřední Osobě, přímo, nebo nepřímo způsobí smrt jiného.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí postih odnětí svobody od 80 minut, do 260 minut.
[spoiler]Tento trestný čin může být použit pouze, pokud je jasné, že řidič vozidla si byl jasně vědom nebezpečím vyplývajícím z jeho akcí - například při Unikání Úřední Osobě.[/spoiler]


Obrázek HLAVA II. - Zločiny proti majetku

(2)01. Žhářství
 • Osoba, která záměrně a nebezpečně zapálí nebo spaluje jakoukoli strukturu, lesní půdu nebo majetek bez předchozího povolení.
 • Osoba, která úmyslně pomáhá, radí nebo pomáhá usnadnit spálení jakékoliv struktury, lesní půdy nebo majetku bez řádné autorizace.
 • Osoba, která kvůli zločinné nehodě nebo nedbalosti způsobí, že oheň spálí nějakou strukturu, lesní půdu nebo majetek.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí postih odnětí svobody od 60 minut, do 100 minut.
Pokud dojde k nehodě nebo nedbalosti, obdrží pachatel minimální trest.
[spoiler]Žhářství je, když někdo úmyslně vytváří nebo pomáhá vytvořit oheň, který se může snadno vymknout kontrole a způsobit smrt. Na starost mají státní příslušné vyšetřovací orgány (FD/PD/FBI)které prokážou, zda žhářství bylo úmyslné, nebo-li trestné. Nedbalost nebo nehoda může být zahrnuta, pokud je prokázána trestněprávní povaha.[/spoiler]

(2)02. Neoprávněné vniknutí na cizí pozemek
 • Osoba, která vstupuje na pozemek jiného, je-li uzavřena nebo není v provozu bez vysloveného nebo písemného souhlasu.
 • Osoba, která vstoupí do zakázané oblasti otevřeného zařízení nebo majetku, jak je definováno a jasně označeno správcem nemovitosti bez výslovného nebo písemného souhlasu.
 • Nelze spojit s (2) 03. Vstup do nepovolených prostor.
 • Tento přečin nelze spojit s jakoukoliv formou vloupání.
Tímto jednáním se osoba dopouští přečinu, za který hrozí pokutování $2,500 či odnětí svobody na 10 minut
[spoiler]Neoprávněné vniknutí na cizí pozemek se týká každého, kdo je pověřen, aby odešel a odmítl tak učinit, ale nemá vůbec žádný úmysl spáchat zločin nebo jakoukoliv akci. Vloupání je mnohem horším trestním činem kde je o potřeba vystavit důkazy o zločineckém záměru.
Tento přečin lze spojit se situací kdy policie uzavírá veřejný prostor, a někdo vstoupí do tohoto veřejného prostoru bez jejich souhlasu.
[/spoiler]

(2)03. Vstup do nepovolených prostor
 • Osoba, která bez řádného oprávnění vstoupí do jakéhokoli státního nebo jiného prostoru, které je pro obyčejné občany bez povolení nepřístupné.
 • Taková zařízení zahrnují (ale nejsou omezena pouze na toto) nápravné instituce, vojenské tábory a federálně omezené prostory.
 • Toto se nevztahuje na veřejná zařízení, jako jsou omezené prostory v policejních stanicích, nemocnicích a soudních budovách.
 • Tento trestný čin nelze spojit s jakoukoliv formou vloupání.
 • Tento trestný čin nelze spojit s (2)02. Neoprávněné vniknutí na cizí pozemek
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí odnětí svobody na 30 až 50 minut
[spoiler]Při vstupu do nepovolených prostor se předpokládá, že má osoba zločinecký záměr podobný vloupání, ale nemůže se s ním spojovat, i když je to stále závažný přečin.[/spoiler]

(2)04. Vloupání
 • Osoba, která vstupuje do uzavřeného nebo omezeného prostoru bez svolení s úmyslem spáchat zločin, typicky krádež.
 • Taková zařízení zahrnují (ale nejsou omezena pouze na toto) nápravné instituce, vojenské tábory a federálně omezené prostory.
 • Toto se nevztahuje na veřejná zařízení, jako jsou omezené prostory v policejních stanicích, nemocnicích a soudních budovách.
 • Tento přečin nelze spojit s jakoukoliv formou neoprávněného vniknutí na cizí pozemek.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí odnětí svobody na 40 až 80 minut
[spoiler]Vloupání může zahrnovat domy, byty, kanceláře, vozidla nebo jakýkoli uzavřený prostor s omezeným přístupem. Vloupání je bezpředmětné, pokud dojde ke krádeži nebo jinému zločinu. Méně závažný čin je oprávněné vloupání, což znamená případy, kdy není úmysl spáchat zločin, žádné zamčené dveře nebo jiné fyzické omezení.[/spoiler]

(2)05. Držení nástrojů pro vloupání
 • Osoba, která má k dispozici vhodnou kombinaci nástrojů potřebných ke spáchání vloupání, jako je napínací lišta spolu s šroubovákem, štítem nebo jinými vhodnými předměty.
Tímto jednáním se osoba dopouští přestupku, za který hrozí pokuta ve výši $3,000
[spoiler]Musí být prokázáno, že osoba má určitou kombinaci těchto nástrojů nebo ve vhodném kontextu, který by předpokládal jejich použití v oblasti vloupání. S tím, že držení šroubováku není samo o sobě trestné, ale šroubovák spolu s napínací tyčí je trestný.[/spoiler]

(2)06. Krádež
 • Osoba, která převezme majetek z vlastnictví druhého proti své vůli prostřednictvím síly nebo strachu, jako je zastrašování nebo útok
 • Tento trestný čin nelze spojovat s (2)07. Ozbrojená loupež
Tento trestný čin lze trestat přidáním 120 minut odnětí svobody k jakýmkoli obvinění souvisejícím s pokusem o krádež
[spoiler]Loupež se vztahuje s jakýmkoli zločinem Hlavy 1, které jsou pokusem během loupeže. Nemůže se spojovat s Ozbrojenou Krádeží, což je situace, kdy síla, zastrašování nebo strach zahrnuje nebezpečnou zbraň.[/spoiler]

(2)07. Ozbrojená loupež
 • Osoba, která převzala majetek z vlastnictví jiného proti své vůli prostřednictvím síly usnadněné se zbraní nebo předmětem používaným jako zbraň.
Tento trestný čin lze trestat přidáním 180 minut odnětí svobody k jakýmkoli obvinění souvisejícím s pokusem o krádež
[spoiler]Ozbrojená loupež se vztahuje s jakýmkoli zločinem Hlavy 1, které jsou pokusem během loupeže. Nemůže se spojovat s loupeží.[/spoiler]

(2)08. Malá krádež
 • Osoba, která ukradne nebo převezme osobní majetek jiného, který má hodnotu $2,500 nebo méně.
Tímto jednáním se osoba dopouští přečinu, za který hrozí odnětí svobody na 20 až 60 minut.


(2)09. Střední krádež
 • Osoba, která ukradne nebo převezme osobní majetek jiného, který má hodnotu více jak $2,500 a zároveň méně než $10,000.
Tímto jednáním se osoba dopouští přečinu, za který hrozí odnětí svobody na 40 až 80 minut.


(2)10. Velká krádež
 • Osoba, která ukradne nebo převezme osobní majetek jiného, který má hodnotu větší než $10,000 a více.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí odnětí svobody na 80 až 120 minut.


(2)11. Krádež auta
 • Osoba, která se dopustí krádeže jakéhokoli vozidla, bez ohledu na jeho hodnotu.
 • Osoba, která nezákonně vnikne do vozidla jako řidič.
 • Tento trestný čin nemůže být spojován s žádnou formou vniknutí do nepovolených prostor nebo vloupání.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí odnětí svobody na 100 až 140 minut.
[spoiler]Krádež auta se nemůže spojovat s krádeží, vniknutím do nepovolených prostor či vloupání.[/spoiler]


(2)12. Krádež zbraně
 • Osoba, která se dopustila krádeže jakékoli zbraně, bez ohledu na její hodnotu nebo zda je zaregistrována.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí odnětí svobody na 120 až 160 minut.
[spoiler]Krádež zbraně nemůže být spojována s krádeží.[/spoiler]

(2)13. Přijetí ukradeného majetku
 • Osoba, která vědomě koupí či příjme majetek, který byl odcizen nebo který byl získán jakýmkoli způsobem, který představuje krádež nebo vydírání
Tímto jednáním se osoba dopouští přečinu, za který hrozí odnětí svobody na 30 až 70 minut.
[spoiler]Policista může dokázat, že osoba měla vědět, že daná položka byla odcizena na základě vnějších faktorů, jako je cena nebo kvalita nebo jakékoliv obecné znalosti, a pak může být osoba obviněna.[/spoiler]

(2)14. Vydírání
 • Osoba, která zastrašuje nebo ovlivňuje jiného, aby poskytoval nebo předal vlastnosti nebo služby.
 • Osoba, která využívá nebo ohrožuje svou moc nebo pravomoc s prokázanou zlostí před tím, než přiměje jinou akci.
 • Osoba, která využívá privilegované informace k zastrašování jiného pro určitý majetek nebo služby.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí odnětí svobody na 200 až 240 minut.
[spoiler]Vydírání závisí na osobě nebo organizaci, která využívá své autority, moci nebo vlivu, aby zastrašovala a ohrozovala někoho výměnou za majetek nebo služby. Osoba může vyžadovat peníze, aby oběť mlčela nebo vyžadovala určitou osobní platbu, aby zabránila stávce.
Vydírání může sloužit namísto korupce v závislosti na okolnostech, nebo pokud se jedná o soukromou organizaci.
Jednotka, která ohrožuje stávku nebo kolektivní dělnickou akci, NENÍ vydíráním, pokud není věnován zvláštní vliv vůdce nebo člena, aby ovlivnil operace unie.
[/spoiler]

(2)15. Padělání
 • Osoba, která vědomě mění, vytváří nebo používá písemný dokument s úmyslem podvést nebo podvést jiného.
 • Osoba, která vědomě podepíše dokument nebo smlouvu, elektronickou nebo jinou, bez souhlasu nebo oprávnění, ke kterému podepisují.
Tímto jednáním se osoba dopouští přečinu, za který hrozí odnětí svobody na 60 až 100 minut.


(2)16. Podvod
 • Osoba, která úmyslně zkresluje skutkovou věc - ať už slovem nebo chováním, falešnými nebo zavádějícími obviněními, nebo zatajením toho, co mělo být zveřejněno - čímž podvádí a zamýšlí oklamat jiné, aby tak působil na jejich nevýhodu.
Tímto jednáním se osoba dopouští trestného činu, za který hrozí odnětí svobody na 80 až 120 minut.


(2)17. Vandalismus
 • Osoba, která zohavuje, poškozuje nebo ničí majetek, který patří jinému.
Tímto jednáním se osoba dopouští přečinu, za který hrozí odnětí svobody na 30 až 40minut.


Zamčeno

Zpět na „Informace - částky pokut a délka času stráveného ve vězení“